| επιστροφή |

Η εταιρία Elektra Hellas με τις μονάδες κεφαλής κλίνης MEDLUX καλύπτει τις ανάγκες των ασθενών και του προσωπικού κάθε σύγχρονης νοσηλευτικής μονάδας.
Οι μονάδες MEDLUX ενσωματώνουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως ηλεκτρικές παροχές ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, συστημάτων κλήσεως αδελφής καθώς και παροχές ιατρικών αερίων.

Όλες οι μονάδες MEDLUX κατασκευάζονται στο εργοστάσιο μας, σύμφωνα με τις ζητούμενες ιδιαίτερες τεχνικές προδιαγραφές ώστε να ταιριάζουν απόλυτα στον συγκεκριμένο χώρο. Ελέγχονται δε πλήρως με αυστηρές μεθόδους σε όλα τους τα σημεία, πριν παραδοθούν στον πελάτη.

Καλύπτουν πλήρως όλες τις προδιαγραφές υγιεινής αφού είναι εύκολα καθοριζόμενες και βαμμένες με χρώματα πούδρας υψηλής αντοχής (κλίμακα RAL).Μονάδες θαλάμων απλής νοσηλείας

1

Οι μονάδες MEDLUX θαλάμων απλής νοσηλείας συγκεντρώνουν όλα τα χαρακτηριστικά που τις καθιστούν ως τις πλέον σύγχρονες, καλαίσθητες, εργονομικές και τεχνικά άρτιες κατασκευές.
Χρησιμοποιείται κυρίως σε θαλάμους ασθενών απλής νοσηλείας καθώς και σε άλλους χώρους κλινικών και νοσοκομείων.

Χάρη στην μεγάλη ευελιξία τους οι μονάδες αυτές προσαρμόζονται πλήρως στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε ενδιαφερόμενου και του κάθε χώρου. Ειδικά οι μονάδες οριζόντιου τύπου με μήκος έως 6 μέτρα εξυπηρετούν από 1 έως 4 κλίνες καλύπτοντας όλο το μήκος του θαλάμου.

Περιλαμβάνουν υλικά και συσκευές με τις υψηλότερες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις.
Αναλόγως των συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών μπορούν να αποτελούνται από τις κάτωθι συσκευές:

• Φωτιστικό Γενικού Φωτισμού                 • Τηλεφωνικό λήπτη 
• Φωτιστικό Αναγνώσεως                        • Λήπτη Data 
• Φωτιστικό Νυκτός                                   • Χειριστήριο ασθενών 
• Φωτιστικό Εξετάσεως                            • Ορθοστάτες ορών 
• Ρευματοδότες                                         • Λήπτες Ιατρικών αερίων


a1

a2

a3


Μονάδες κρίσιμων χώρων

2


Οι μονάδες MEDLUX κρίσιμων χώρων (Μονάδες Εντατικής, Ανανήψη, Μονάδες Νεογνών)  χαρακτηρίζονται ως βασικό στοιχείο ενός ιδανικού, σύγχρονου χώρου αυξημένης φροντίδας.  Οι προσφερόμενοι τύποι παρέχουν την δυνατότητα επιλογής του καταλληλότερου ώστε να εξυπηρετήσει τις εκάστοτε ανάγκες.

Μονάδες παροχής ηλεκτρολογικών και ιατρικών αερίων

Αποτελούνται από μία κονσόλα δύο διαμερισμάτων εκ των οποίων

το ένα περιλαμβάνει όλα τα ηλεκτρικά στοιχεία όπως:

• Ρευματοδότες με κάλυμμα προστασίας
• Ρευματοδότες βιομηχανικού τύπου
• Λήπτες ισοδυναμικής προστασίας
• Τηλεφωνικό  λήπτη
• Λήπτη Data 
• Λήπτη Monitor 
• Χειριστήριο ασθενών 
• Ρόλοι - Χρονόμετρο 
• Φωτιστικό εξετάσεως αναδιπλωμένου βραχίονα

και το δεύτερο περιλαμβάνει τις λήψεις Ιατρικών αερίων όπως Ο2, Air4,
Air7, Vac, N2O, AGSS.

Η μονάδα φέρει 2 τυποποιημένες ράγες στηρίξεως ιατρικών εργαλείων και συσκευών μέσω ειδικών στηριγμάτων.

Μονάδες παροχής ηλεκτρολογικών, ιατρικών αερίων  και φωτισμών

Αποτελούνται από συνδυασμό μιας κονσόλας ως άνω και δεύτερης κονσόλας  φωτισμών μέσω της οποίας καλύπτουμε τις ανάγκες φωτισμών του χώρου και των ασθενών.

Για τις ανωτέρω μονάδες διατίθενται παρελκόμενα όπως δίσκοι εδράσεως συσκευών, ορθοστάτες ορών και αντλιών,  καλάθια καθετήρων κ.λ.π. τα οποία στηρίζονται στις ενσωματωμένες ράγες ιατρικών συσκευών.

w2 w3

Download pdf ---------------------|-----------------------Download pdf

a1 w1

Download pdf --------------------|---------------------Download pdf


7

6

5

4

31